יו"ר הנהלה - מר פריד אברהם 
סקירה שוקי 
דובני זכריה                   
חדד אורטל
אלואשווילי ליאור
כהן דרור
עזרא דוד
אברבנאל  שי 
רני מרקוביץ 
רמון חיון אירית
תהילה קטאן
אפלבוים רויטל 
אורי הולצמן 
אורי גרינברג