טופס ביטול השתתפות בצהרון

לרשות ההורים הבוחרים לבטל את השתתפות ילדם/תם במסגרת הצהרון העירוני עד סוף שנת הלימודים (לא ניתן לחזור לצהרון לאחר הביטול), אנו מפרסמים כאן טופס שיש למלא ולחתום כדי לשלוח אלינו חזרה לאימייל: shiran@tirathak.matnasim.co.il