• שנת הפעילות בחוגי המתנ"ס מתחילה בתאריך 1/9/23 ומסתיימת בתאריך 30/6/24, למעט חוגים המסתיימים ב- 30/7/24.
 • המתנ"ס מתחייב לספק 10 חודשי פעילות: 35 מפגשים לחוג המתקיים פעם בשבוע, 70 מפגשים לחוג המתקיים פעמיים בשבוע.
 • פעילות החוגים הינן בכפוף לשעות פעילות המתנ"ס בשלוחות השונות.
 • לא תתקיים פעילות בערבי חג, ימי חג וחול המועד פסח. בערב יום השואה ובערב יום הזיכרון פעילות החוגים תסתיים בשעה 18:00.
 • רישום לשיעור ניסיון:

  • כל משתתף זכאי לשיעור ניסיון בעלות של 40 ₪. במידה ותתקיים הרשמה לחוג, סכום זה יקוזז מהתשלום הראשון.   
  • רישום לשיעור ניסיון מכניס אתכם לרשימת המתנה. באם נותר מקום בחוג השנתי, יהיה ניתן לממש זכאות זו.

  • נדגיש כי רישום לשיעור ניסיון אינו מבטיח את מקומכם בחוג השנתי.

 • פתיחת וקיום פעילות מותנית במספר נרשמים מינימלי (המשתנה מפעילות לפעילות). במידה ומספר המשתתפים יירד במהלך
  השנה מתחת למספר המינימלי, תישמר למתנ"ס הזכות להפסיק את הפעילות בהודעה מראש ויינתנו זיכויים בהתאם. 
 • מספר המקומות המקסימלי בכל פעילות מוגבל ומשתנה מפעילות לפעילות. 
 • המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במועדי הפעילות מסיבות שונות, במקרה זה תימסר הודעה טלפונית או הודעות sms לפני פתיחת הפעילות ובמהלכה. 
 • עבור מופעי סוף שנה של חוגי הספורט והריקוד יגבה סכום סמלי לכיסוי הוצאות הפקת המופע. התשלום ייגבה בסמוך למופע.
 • מורה המחסיר שיעור חייב בהחזר השיעור במהלך שנת הפעילות, ובהודעה מראש לתלמידים והוריהם. 

משתתף הנעדר מהשיעור חייב בתשלום, למעט משתתף הנעדר מפאת מחלה ממושכת (מחודש ומעלה), המציג אישור רפואי מתאים, ויהיה זכאי להחזר כספי

אופן התשלום

 • הרישום לחוג הינו שנתי המתורגם לעלות חודשית, אשר יתבצע בתשלומים חודשיים שווים על ידי מתן הרשאה לחיוב
  כרטיס אשראי/הוראת קבע ב 10 לחודש, או לחילופין - בתשלום מזומן עבור כל התקופה.  
 • בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה על פי לוח החופשות.
  בימים אלה לא תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינם.
 • תשלום שלא כובד ישולם על ידי הנרשם תוך שבוע ימים ממועד התשלום המקורי.
  במידה ולא סולק החוב, השתתפות הנרשם בפעילות תופסק באופן מיידי. 
 • אם חל שינוי כלשהו בכרטיס האשראי במשך השנה (כמו: פג תוקף, כרטיס הוחלף, נגנב וכו') נא להודיע למזכירות המתנ"ס.

הפסקת פעילות 

 • משתתף רשאי להפסיק את השתתפותו בחוג החל מהחודש העוקב וזאת רק באמצעות מילוי טופס מקוון באתר המתנ"ס תחת
  לשונית "טפסים ונהלים", וייבדק מול המדריך ורכז החוג תוך שבוע ימים.
  המתנ"ס מתחייב להחזיר הכספים רק לאחר הגשת הטפסים והאישורים כנדרש.
 • אין ביטול רטרואקטיבי לחוג והחזר כספי בגינו.
 • לאחר ה- 1/4/24 לא יינתן החזר כספי כלל בגין הפסקת פעילות בחוגי המתנ"ס.
 • לא ניתן לקבל החזר כספי בגין הפסקת השתתפות באמצע החודש.  
 • אין החזר כספי במזומן גם אם התשלום נעשה במזומן. החזר יתבצע בזיכוי לכרטיס האשראי או בהעברה לבנק. 
 • הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק פעילות של משתתף במידה ונמצא כי הוא פוגע בפעילות השוטפת.

מדיניות הנחות

 • ניתן להגיש בקשה להנחה במזכירות המתנ"ס או באתר עד ה 30/10/23. ההנחות יידונו בוועדת הנחות של הנהלת המתנ"ס
  ומותנה בתקציב התרומות. 
 • הנחה עבור רישום אחים:
  • ילד ראשון משלם מחיר מלא, ילד שני מקבל 5% הנחה עבור חוג אחד בלבד, ילד שלישי ומעלה מקבל 10% הנחה עבור
   חוג אחד בלבד. הנחת אחים תתאפשר באמצעות פניה יזומה למזכירות הראשית בכל דרכי ההתקשרות. 
  • מעונות יום וצהרונים מסובסדים לא נכללים בהנחות ילד משפחה.