נפתחה ההרשמה לקייטנות הקיץ!

מועצת הנוער

מועצת הנוער העירונית היא הגוף הנבחר והמייצג של כלל בני הנוער בעיר.  המועצה כוללת

נציגים מתנועות הנוער וממועצות התלמידים של בתי הספר התיכוניים בעירנו.  המועצה עוסקת

בארגון פעילויות לנוער ובתרומה לקהילה.  הפגישות נערכות במרכז הנוער פעמיים בשבוע.

ההשתתפות בפעילות ללא תשלום,  מלבד תשלום לאירועי שיא וטיולים . על הנציגים להיות

נציגים נבחרים בכיתות ח'-י"ב.

דילוג לתוכן