נפתחה ההרשמה לקייטנות הקיץ!

משרד החינוך מנסה לחזור ללימודים: כך זה מתוכנן

למרות שבטירת כרמל לא יחזרו עדיין הצהרונים לפעול, ומעונות המתנ"ס יישארו סגורים לעת עתה, משרד החינוך פרסם את מתווה החזרה ללימודים של תלמידי כיתות א'-ג' ואליהם אולי יצטרפו גם ילדי הגנים (גיל 6-3) לקראת יום א' הקרוב. המתווה כולל את כלל בתי הספר היסודיים בחינוך הרשמי, המוכר שאינו רשמי ומוסדות הפטור. כאן תמצאו תשובות של משרד החינוך לשאלות בנושא החזרה ללימודים.

1. מי התלמידים הצפויים לחזור אל הגנים ואל בתי ספר ביום ראשון?

 • ילדי הגנים בגילי 6-3.
 • תלמידי כיתות א'-ג'.
 • יתר שכבות הגיל ימשיכו ללמוד במתכונת של למידה מרחוק.

2. כמה ימים בשבוע ילמדו?

על פי המתווה של משרד החינוך:

 • בגנים יתקיימו הלימודים לסירוגין.
 • קבוצה אחת תלמד שלושה ימים בשבוע והקבוצה השנייה בשלושת הימים הנותרים. בימים שבהם לא יגיעו הילדים אל הגן תתקיים למידה מרחוק.
 • כיתות א'-ג' ילמדו ברצף בימים ראשון עד חמישי.

3. למי מתייחס המתווה?

המתווה כולל את כלל בתי הספר היסודיים במדינת ישראל בחינוך הרשמי, המוכר שאינו רשמי ומוסדות הפטור.

4. איך ההורים וילדיהם ידעו באיזה יום הם לומדים?

בית הספר או הגן יעדכנו את התלמיד.

5. באילו מקרים התלמיד אינו יכול להגיע לבית הספר?

 • במקרה של חום גוף מעל 38 מעלות.
 • אם יש תסמינים אופייניים לנגיף הקורונה: שיעול, קשיי נשימה או כל תסמין נשימתי אחר.
 • אם התלמיד קיבל הנחיה להישאר בבידוד ביתי.
 • אם התלמיד אומת כחולה קורונה.
 • אם אחד מבני משפחתו של התלמיד אומת כחולה בנגיף הקורונה.

6. מה צריך הורה לעשות לפני הגעת ילדו אל בית הספר?

 • ההורים יידרשו למלא הצהרת בריאות – תלמידים לא יורשו להיכנס למוסד החינוכי ללא הצהרת הבריאות בחתימת ההורים, לגבי כל אחד מהם.
 • חשוב שההורים יעודדו את ילדיהם להקפיד על כללי שמירת מרחק פיזי ועל כללי היגיינה ועל התנהגות מונעת בטוחה בהתאם להנחיות משרד הבריאות בזמנם הפנוי ובפעילויות אחר הצהריים.

7. מי מעדכן את ההורים בנוגע להנחיות החזרה למסגרת החינוכי?

הנהלת המוסד החינוכי תשלח לתלמידים ולהוריהם, קודם חידוש הלימודים, איגרת הנחיות קורונה, שתרכז רשימת הנחיות והסברים, מפורטים וברורים.

8. איך בית הספר והגן ייערכו לקראת חזרת התלמידים?

 • כיתות הגן ובתי הספר יעברו ניקיון, חדרי השירותים, המסדרונות, המעקות, הידיות וכל מתקן או אביזר שהתלמידים נוהגים לגעת בהם בשגרת הפעילות הלימודית.
 • סידור השולחנות בכיתות יבוצע באופן המקנה את המרחק הפיזי, הנדרש בין התלמידים, כשליד כל שולחן ישב תלמיד אחד בלבד.
 • במרחבי המוסד החינוכי יונחו פחי אשפה במידה מספקת.
 • בחדרי השירותים יוצבו מתקני סבונים/בקבוקי סבון נוזלי ונייר ניגוב.
 • במרחבי המוסד החינוכי יוצבו, במקומות בולטים, שלטי הסבר הכוללים, בין השאר, תרשימים המנחים את כיצד לשטוף ידיים חבישת מסכות ועוד.

9. מהם כללי כניסה החדשים למסגרת החינוכית?

 • בכל בית ספר יפעלו כל שערי הכניסה הרגילים. השערים יהיו מפוקחים באופן רציף בהתאם להנחיות האבטחה ברשות תוך הנחיית התלמידים להזדהות בכניסתם.
 • בכל שער כניסה למוסד החינוכי יוצב איש צוות, מורה תורן – במסגרת התורנית היומית, ולקיים בקרה באופן שבו לא תיווצר התגודדות בפתחי הכניסה ויישמר מרחק של 2 מטר בין אדם לאדם בכל עת.
 • בהגעה למסגרת החינוכית – על התלמידים להקפיד בכניסתם על שטיפת ידיים וללכת ישירות, בלי להתקהל בחצר או במסדרונות, כל אחד לכיתה אליה הוא שובץ מראש ואשר תהיה עבורו כיתת האם החדשה.

10. מה תכלול התחזוקה השוטפת והניקיון של המסגרת החינוכית?

 • ניקוי מעקות וידיות, ריקון פחים, שטיפת רצפות וניקיון חדרי שירותים, במהלך היום.
 • ניקיון מתקני ספורט נייחים וניידים וניקיון חדרי ספח, לאחר יציאת קבוצה או כיתה מסוימת, ולפני שנכנסת קבוצה חדשה.
 • ניקוי משטחים בין קבוצות תלמידים, בסיום יום ובחדרי השירותים, בתמיסת כלור.
 • אב הבית יסייע ויתמקד מבין שאר תפקידיו באיסוף לכלוך, בשמירה על הניקיון בחצרות ובמגרשים ובביצוע בדיקות, פעמיים ביום לפחות, של ניקיון השירותים, מצב הסבון והמטליות.

11. באחריות מי התחזוקה השוטפת וניקיון המסגרת החינוכית?

הרשות המקומית או הבעלות, בתיאום עם מנהל בית הספר.

12. מה צריך הורה לעשות לפני הגעת התלמיד אל בית הספר?

 • ההורים יידרשו למלא הצהרת בריאות – תלמידים לא יורשו להיכנס למוסד החינוכי ללא הצהרת הבריאות בחתימת ההורים, לגבי כל אחד מהם.
 • הצגת ההצהרה תיעשה מדי יום.
 • חשוב שההורים יעודדו את ילדיהם להקפיד על כללי שמירת מרחק פיסי ועל כללי היגיינה ועל התנהגות מונעת בטוחה בהתאם להנחיות משרד הבריאות בזמנם הפנוי ובפעילויות אחר הצהריים.

13. מהם כללי ההיגיינה הנדרשים בעת שהותם של התלמידים במסגרת החינוכית?

 • על התלמידים והצוות להקפיד על שטיפת ידיים, לעיתים תכופות במהלך יום הלימודים, תוך הקפדה יתרה לאחר שימוש בשירותים, ולפני החזרה למרחב הציבורי.
 • על התלמידים לאכול רק בכיתת הלימוד הקבועה, כל אחד ליד שולחנו, תוך הנחת מפית על השולחן. ככל שאין מדובר במפית חד פעמית הנזרקת בתום הארוחה, אלא במפית רב פעמית יש להקפיד ולכבס את המפית מדי יום או להביא מפית נקייה מדי יום.
 • בסיום הארוחה על כל תלמיד לנקות את שולחנו במידת האפשר.
 • יש לזרוק את שאריות המזון בפחי האשפה. אין להסתובב עם אוכל מחוץ לכיתת הלימוד.
 • בתום הארוחה יש לרחוץ ידיים במים וסבון.
 • אין להעביר ציוד אישי או אחר מתלמיד אחד לשני.
 • על התלמידים לדאוג לניקיון כללי באזור הישיבה והשולחן האישי.
 • בחזרה מהפסקה, על התלמידים להקפיד על שטיפת ידיים, טרם הכניסה לכיתה.

14. מהם הנהלים הנוגעים לשימוש במסכות פנים בעת השהייה במסגרת החינוכית?

 • על פי הנחיות משרד הבריאות על התלמידים מעל גיל שבע והצוות החינוכי להקפיד על חבישת מסכות אישיות בדרך למוסד החינוכי.
 • ביציאה מהכיתה אל המסדרונות והחצרות, על התלמידים והצוות להימנע ממגע בפנים, ולהקפיד על חבישת מסיכות פנים אישיות, כולל מסיכות תוצרת בית.
 • שימוש במסכות חובה בשטח הציבורי, לרבות במסדרונות, חצרות, הסעות, מרחב ציבורי בתנועה עד הבית. אין צורך בחבישת מסיכה בכיתה.

15. מהם כללי ההיגיינה הנוגעים לכיתות הלימוד?

 • בכל כיתה ימונה תורני ניקיון כיתה לשם קידום של תרבות של ניקיון והיגיינה.
 • התלמידים ידאגו לניקיון משטחי השולחנות והכיסאות.
 • כל קבוצת תלמידים תלמד בכיתה קבועה. לכל תלמיד יוקצה שולחן נפרד לישיבה.
 • על התלמידים להימנע ממגע פיזי בינם לבין עצמם ולבין אנשי הצוות.
 • חל איסור להעביר ציוד לימודי, כלי כתיבה, מזון או שתיה מתלמיד אחד לחברו.
 • יש לאוורר ככל האפשר את הכיתה ולהשאיר את החלונות פתוחים.
 • על המורים והתורנים לוודא, כי בזמן ההפסקה לא נשארים תלמידים בכיתה, אלא אם ניתן שאיש צוות יישאר ויהיה נוכח בכיתה.

16. איך יראה סדר היום בבית הספר?

 • בפתיחת השיעור הראשון, בכל יום לימודים על צוות החינוכי להסביר את אופן ההתנהלות בתקופת הקורונה. לאחר שבוע ימים, ובהמשך הזמן, יחליט המנהל אם לתת תדריך זה בתחילת השבוע בלבד.
 • מנהלי המסגרות החינוכיות יגדירו מערכת שעות שבועית לתלמידים ולמורים, ללימוד בכיתות קבועות.

17. מה קורה אם תלמיד או איש צוות חש ברע במהלך הלימודים?

 • במקרה שתלמיד חש ברע, הצוות החינוכי יידרש להפריד אותו משאר חבריו ולדווח מיד להוריו כדי שיגיעו מידית לאסוף אותו. בכל מקרה, יש לעדכן את המחנכת או את מנהל/ת המוסד החינוכי אם מדובר בתסמינים של נגיף הקורונה. יש לתאם מול משרד הבריאות את ההתנהלות של שאר התלמידים שהיו במחיצתו.
 • אם איש צוות יחוש ברע, עליו לסיים את עבודתו, לדווח למנהל/ת ולעזוב את המוסד החינוכי.

18. באיזו מתכונת יתנהלו ההפסקות?

 • בזמני ההפסקות התלמידים יעזבו את הכיתות ויצאו להתאוורר בחצרות, שם יהיו נוכחים מורים תורנים וגם במסדרונות. חשוב לוודא כי לא תהיה התקהלות של יותר מחמישה תלמידים יחד.
 • הישארות תלמידים בכיתה, אם נדרש, תותנה בהישארותו של מורה תורן בכיתה.
 • בזמן ההפסקה אין לאפשר משחקי כדור במגרשים.

19. האם מותר לי כהורה להגיע אל בית הספר או אן הגן?

 • הורה או כל אדם אחר לא יורשו להיכנס למוסד החינוכי, אלא במקרה חירום ובאישור המנהל/ת.
 • הורה שהוזמן לפגישה במוסד החינוכי יצטרך לעמוד בתנאי הבריאות הבסיסיים (כפי שמפורסמות על ידי משרד הבריאות) כתנאי להכנסתו.

הערות:

 • אם יחולו שינויים, המשרד ימשיך לעדכן באופן שוטף.
 • המשרד ממשיך לאסוף שאלות שיש לתת להן מענה והוא יפרסם אותן באופן שוטף בהמשך.
דילוג לתוכן