הרשמה לפעילות ילדים בחדר דיירים בלובי הבניין

האם קיים חדר דיירים בקומת הכניסה?
האם קיים חדר דיירים בקומת הכניסה? (חובה) שדה חובה