האתר בשיפוצים בקרוב מתחדשים

תקנון האתר

נהלי רכישת כרטיסים לאירועים

ניתן לרכוש כרטיסים לאירועים באמצעות האתר בצורה מאובטחת. לתשומת ליבכם:

הכניסה בהצגת אישור הרכישה בלבד.

ניתן לבטל עד 24 שעות מראש בלבד.

לא יתבצע החזר רטרואקטיבי.

לפרטים ובירורים ניתן לפנות למתנ"ס טירת כרמל בטלפון:04-8571102 בימים ראשון-חמישי בשעות 8:00-19:00

 

תקנון רכישת כרטיסים באתר:

איך מזמינים כרטיסים באתר?

יש לבחור בעמוד "רכישת כרטיסים" מתוך התפריט המופיע בעמוד הבית של אתר מתנ"ס טירת כרמל.

איך משלמים עבור הזמנה?

ניתן לשלם רק באמצעות כרטיסי אשראי.

האם השימוש בכרטיסי אשראי באתר מוגן?

אתר המתנ"ס מאובטח בטכנולוגית SSL שמבטיחה סודיות מוחלטת.

איך מקבלים את הכרטיסים?

ניתן לקבל כרטיסים במזכירות המתנ"ס או בכניסהלאירוע עם הצגת אישור הרכישה.

לא יכולתי להגיע להופעה. האם אני זכאי/ת לקבל החזר כספי?

במידה ולא הגעת להופעה, בלא כל קשר לסיבות אי ההגעה, אין החזרים.

מה קורה עם הכרטיסים שלי במקרה של ביטול ההופעה?

במקרה של ביטול ההופעה נודיע על כך ונבצע החזר סכום התשלום המלא.

הזמנתי כרטיס באתר אך טרם קיבלתי שובר על הקנייה בדוא״ל, מה עליי לעשות?

לאחר התשלום עבור ההזמנה, השובר נשלח אליך באופן אוטומטי. אם אינך רואה אותו בתיקיית הדואר הנכנס, יש לבדוק בתיקיית דואר הזבל SPAMאו בתיקיית דואר לא רצוי. יתכן גם שטעית בכתובת דוא״ל בזמן מילוי ההזמנה – במקרה זה יש לפנות טלפונית למזכירות המתנ"ס.

 

כללי התנהגות באירוע:

המחזיק בכרטיס מצהיר, כי ידוע לו שכניסה למופע מחייבת אותו לנהוג על פי נוהלי המקום שבו מתקיים המופע. המחזיק בכרטיס מתחייב לנהוג בהתאם לכללי כל מקום ומקום. המחזיק בכרטיס מצהיר, כי ידוע לו שנוהלי כל מקום נקבעים על פי שיקול דעת הנהלת המקום בלבד. מחזיק הכרטיס יהיה אחראי לבדוק את נוהלי המקום לפני המופע, ולנהוג בהתאם להם.

 

המרכז הקהילתי ע"ש פירסטיהיה רשאי לבטל עסקה, כולה או חלקה, בין היתר, במקרים הבאים: 1 .במקרה שנפלה טעות, בין אם במחיר הכרטיס ובין אם בתיאורו, לא תחייב טעות זאת את המרכז הקהילתי ע"ש פירסט2 .אם חלה טעות בהדפסה ו/או בפרטי הכרטיס ו/או בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים על ידי המשתמש. 3 .אם ארעה תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוע העסקה. 4 .במקרה של אירוע כוח עליון המונע את המשך המכירה ו/או את המשך ביצוע ההזמנה באתר ו/או את אספקת הכרטיסים. 5 .אם יתברר למרכז הקהילתי ע"ש פירסטכי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג' כלשהו ו/או שהמשתמש ו/או צד ג' כלשהו מתכוונים לבצע פעילות בלתי חוקית במהלך ביצוע העסקה, למרכז הקהילתי ע"ש פירסטתהיה רשות למנוע מהמשתמש לבצע את העסקה.בכל אחד מהמקרים המצוינים לעיל, למרכז הקהילתי ע"ש פירסטיודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, והמשתמש יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר, בהתאם להוראות הדין.זכות הביטול על פי תקנון זה תהיה בהתאם לדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

ניתן לקבל בטלפון ובאתר המתנ"ס מידע נוסף ככל האפשר. אנו משתדלים לתת לגולשי האתר את המידע המירבי והמפורט ביותר על כל ההופעות. כל הפרטים שיש בידינו מתפרסמים באתר.בעמודי המופעים מופיעים בד״כ תקצירי המופע, תאריכי הצגות, מיקום, שעות, כמות הכרטיסים למכירה ומחיריהם. הגולשים מתבקשים לקרוא את המידע באופן קפדני.

הגנה על הפרטיות והשימוש במידע באתר זה עושה מרכז קהילתי ע”ש פירסט את כל המאמצים לשמירה על פרטיות המשתמשים ועל סודיות המידע האישי שלהם.האתר פועל בטכנולוגיית הצפנת המידע SSLועומד בתקן PCI.כל המידע והפרטים האישיים של המשתמש באתר נשמרים בשרת מאובטח.העושה שימוש באתר מצהיר כי הפרטים האישיים אשר נמסרים על ידו ל" מרכז קהילתי ע”ש פירסט " לרבות פרטי התקשרות, פרטי כרטיס אשראי וכד', נעשים מרצונו החופשי ובהסכמתו וכי הסכמה זו כוללת גם את הסכמתו לכך כי " מרכז קהילתי ע”ש פירסט " תהא רשאית להשתמש בפרטים ובמידע שימסור אודות דפוסי השימוש של הרוכש לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר עם הרוכש לשם העברת הצעות אישיות לרוכש, כמו גם במקרה הצורך והכל בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40 ,(התשס"ח- 2008") חוק הספאם"), או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. במידה והמשתמש אינו מעוניין כי ייעשה שימוש במידע שנמסר על ידו כאמור, הינו מתבקש להודיע על כך ל "מרכז קהילתי ע”ש פירסט " באופן מיידי למייל שכתובתוtirathak@matnasim.org.ilעם קבלת הודעת סירוב מכם-יוסר שמכם לאלתר מרשימת התפוצה.כל מידע שיועבר לידיעת "מרכז קהילתי ע”ש פירסט" על ידי הרוכש ובכלל זה במסגרת רכישת כרטיס/י כניסה, ישמר על ידי"מרכז קהילתי ע”ש פירסט" בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א- 1981 .המידע הנמסר על ידי הרוכש כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בתקנון ו/או הדין. " מרכז קהילתי ע”ש פירסט" תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע לצדדים שלישיים במודע, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע הרוכש. במקרה זה רשאית "מרכז קהילתי ע”ש פירסט" למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מפעילות המשתמש ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שעל אף כל המאמצים שעושה עמותת"מרכז קהילתי ע”ש פירסט" על מנת לשמור על פרטיות המשתמש ו/או על סודיות המידע האישי שלו, הרי שלא ניתן לחסום לחלוטין חדירות לאתר ו/או העתקות מידע מוצפן ו/או וירוסים ו/או כל הפרעה ו/או אי תקינות ו/או עיכובים ו/או הפרעות ו/או כניסה לא מורשית ו/או שיבושים ו/או כשלים ו/או טעויות ו/או כוח עליון ו/או כל מפגע אחר.על כן, המשתמש מוותר ל"מרכז קהילתי ע”ש פירסט", מראש ולמפרע, ויתור סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד "מרכז קהילתי ע”ש פירסט" ו/או מי מטעם "מרכז קהילתי ע”ש פירסט" עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכוח התקנון ו/או הדין.

דילוג לתוכן