נפתחה ההרשמה לקייטנות הקיץ!

מחזור א' בבתי הספר יום ארוך

רשימת בתי הספר – מחזור א' יום ארוך:

המסגרת תפעל בתאריכים 3/7/22-21/7/22 בין השעות 08:00-16:30 בעלות של 1,025 ש"ח

יום ארוך אפרים צמח א/1
יום ארוך אפרים צמח א/2
יום ארוך אפרים צמח א/3
יום ארוך אפרים צמח ב/1
יום ארוך אפרים צמח ב/2
יום ארוך אפרים צמח ב/3
יום ארוך אפרים צמח ג/1
יום ארוך אפרים צמח ג/2
יום ארוך אפרים צמח ג/3
יום ארוך ברזני א/1
יום ארוך ברזני א/2
יום ארוך ברזני א/3
יום ארוך ברזני א/4
יום ארוך ברזני א/5
יום ארוך ברזני ב/1
יום ארוך ברזני ב/2
יום ארוך ברזני ב/3
יום ארוך ברזני ב/4
יום ארוך ברזני ב/5
יום ארוך ברזני ג/1
יום ארוך ברזני ג/2
יום ארוך ברזני ג/3
יום ארוך ברזני ג/4
יום ארוך דגניה א/1
יום ארוך דגניה א/2
יום ארוך דגניה א/3
יום ארוך דגניה ב/1
יום ארוך דגניה ב/2
יום ארוך דגניה ב/3
יום ארוך דגניה ג/1
יום ארוך דגניה ג/2
יום ארוך זבולון א/1
יום ארוך זבולון א/2
יום ארוך זבולון א/3
יום ארוך זבולון ב/1
יום ארוך זבולון ב/2
יום ארוך זבולון ג/1
יום ארוך זבולון ג/2
יום ארוך חותרים א/1
יום ארוך חותרים א/2
יום ארוך חותרים א/3
יום ארוך חותרים א/4
יום ארוך חותרים ב/1
יום ארוך חותרים ב/2
יום ארוך חותרים ב/3
יום ארוך חותרים ב/4
יום ארוך חותרים ג/1
יום ארוך חותרים ג/2
יום ארוך חותרים ג/3
יום ארוך יגאל אלון א/1
יום ארוך יגאל אלון א/2
יום ארוך יגאל אלון א/3
יום ארוך יגאל אלון ב/1
יום ארוך יגאל אלון ב/2
יום ארוך יגאל אלון ב/3
יום ארוך יגאל אלון ג/1
יום ארוך יגאל אלון ג/2
דילוג לתוכן