נפתחה ההרשמה לקייטנות הקיץ!

מחזור א' בבתי הספר יום קצר

רשימת בתי הספר במחזור א' – יום קצר:

הקייטנה תתקיים בין התאריכים 3/7/22-21/7/22 בין השעות 08:00-13:00 בעלות של 300 ש"ח

יום קצר בוקר אפרים צמח א/1
יום קצר בוקר אפרים צמח א/2
יום קצר בוקר אפרים צמח א/3
יום קצר בוקר אפרים צמח ב/1
יום קצר בוקר אפרים צמח ב/2
יום קצר בוקר אפרים צמח ב/3
יום קצר בוקר אפרים צמח ג/1
יום קצר בוקר אפרים צמח ג/2
יום קצר בוקר אפרים צמח ג/3
יום קצר בוקר ברזני א/1
יום קצר בוקר ברזני א/2
יום קצר בוקר ברזני א/3
יום קצר בוקר ברזני א/4
יום קצר בוקר ברזני א/5
יום קצר בוקר ברזני ב/1
יום קצר בוקר ברזני ב/2
יום קצר בוקר ברזני ב/3
יום קצר בוקר ברזני ב/4
יום קצר בוקר ברזני ב/5
יום קצר בוקר ברזני ג/1
יום קצר בוקר ברזני ג/2
יום קצר בוקר ברזני ג/3
יום קצר בוקר ברזני ג/4
יום קצר בוקר דגניה א/1
יום קצר בוקר דגניה א/2
יום קצר בוקר דגניה א/3
יום קצר בוקר דגניה ב/1
יום קצר בוקר דגניה ב/2
יום קצר בוקר דגניה ב/3
יום קצר בוקר דגניה ג/1
יום קצר בוקר דגניה ג/2
יום קצר בוקר זבולון א/1
יום קצר בוקר זבולון א/2
יום קצר בוקר זבולון א/3
יום קצר בוקר זבולון ב/1
יום קצר בוקר זבולון ב/2
יום קצר בוקר זבולון ג/1
יום קצר בוקר זבולון ג/2
יום קצר בוקר חותרים א/1
יום קצר בוקר חותרים א/2
יום קצר בוקר חותרים א/3
יום קצר בוקר חותרים א/4
יום קצר בוקר חותרים ב/1
יום קצר בוקר חותרים ב/2
יום קצר בוקר חותרים ב/3
יום קצר בוקר חותרים ב/4
יום קצר בוקר חותרים ג/1
יום קצר בוקר חותרים ג/2
יום קצר בוקר חותרים ג/3
יום קצר בוקר יגאל אלון א/1
יום קצר בוקר יגאל אלון א/2
יום קצר בוקר יגאל אלון א/3
יום קצר בוקר יגאל אלון ב/1
יום קצר בוקר יגאל אלון ב/2
יום קצר בוקר יגאל אלון ב/3
יום קצר בוקר יגאל אלון ג/1
יום קצר בוקר יגאל אלון ג/2

 

דילוג לתוכן