האתר בשיפוצים בקרוב מתחדשים

טופס הרשמה

  טופס הרשמה / חלק א

  הסכם להשתתפות בקייטנה תש"פ

  פרטי ההורה:
  אני הח"מ

  רושם את

  למסגרת הקייטנה המופעלת ע"י מתנ"ס טירת הכרמלבשיתוף משרד החינוך והמחלקה לחינוךבתנאים הרשומים מטה :

  1. תאריכי הפעילות:
   הקייטנה תחל ביום 1/7/2020 ותסתיים ב- 06/08/2020
  2. שעות הפעילות:
   • גנים 7:30-13:00 עם אופציה לצהרון עד השעה 16:00 (לפי בחירת הורה ובתוספת תשלום)
   • בתי ספר 8:00-13:00 עם אופציה לצהרון עד השעה 16:00 (לפי בחירת ההורה ובתוספת תשלום)
   • הצהרון לא יפעל בימי ו' וערבי חג
   • ההורים מתחייבים לקחת את הילדים לא יאוחר מהשעה 13:00/16:00 לפי בחירת ההורה ברישום. על המאחרים יוטל תשלום נוסף, 15 ש"ח עבור כל רבע שעה.

   ההורים מסכימים שהמפעיל לא יהיה אחראי לילדים שיושארו במסגרת לאחר השעה הנקובה.

  3. על ההורים לדווח לצוות על מחלה כרונית כלשהיא ממנה סובל הילד ולחתום על הצהרת בריאות המצורפת . אין לשלוח לקייטנה ילד חולה. או במקרים הבאים: חום, תולעים , דלקת עיניים, שלשולים או כל מחלה מדבקת שיש בה סיכון לילדים אחרים או לילד עצמו. לאחר תקופת המחלה – יש לצרף אישור רפואי המאשר חזרתו לפעילות סדירה. הוריו של ילד המקבל תרופות יסדירו את מועדי קבלת התרופות שלא יחולו בשעות הפעילות של הקייטנה. ההורים מתחייבים ליידע את הצוות הקייטנה על כל שינוי משמעתי במצב בריאותו של הילד.
  4. אופן התשלום:
   התשלום עבור השתתפות בקייטנה
   גנים 7:30-13:00 – 360 ₪ ועד השעה 16:00 - 855 ₪
   בתי ספר 8:00-13:00 – 360 ₪ ועד השעה 16:00 - 855 ₪

   התשלום יעשה בהוראת קבע, כרטיס אשראי או במזומן.הוראת קבע שלא תכובד תחיל על המשתתף את תשלום העמלה ובנוסף, ישלם את החודש במזומן.

  5. ביטול רישום לפני פתיחת הקייטנה:
   בקשות לביטול הרשמה יתקבלו בהודעה בכתב, אשר תשלח בפקס או במייל לרכז/ת הקייטנות . באחריות מבקש הבקשה לוודא קבלתה ע"י הרכז/ת
  6. נוהל הפסקת פעילות:
   לא יינתן החזר כספי.
   הורים מסכימים בזאת כי למרות התחייבות המפעיל להפעיל את הקייטנה יהיה המפעיל רשאי להחליט על ביטול המסגרת או צמצום מסגרות:

   1. במידה ולא ירשמו ילדים במספר סביר המאפשר הפעלת המסגרת בתוכנית הרצויה מינ' 23 ילדים.
   2. במידה ויחלו שינויים בלתי צפויים במשק או ביישוב או במספר הילדים המשתתפים בקייטנה בכל מקרה מתחייב המפעיל להודיע על הפסקת הפעילות ובמקרה זה יבוטלו כל התשלומים הנוגעים לתקופה
   3. המפעיל ומחלקת החינוך שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את פעילותם של ילדים אשר יימצאו לא מתאימים למסגרת מסיבה משמעתית או מכל סיבה אחרת.

  רישום לקייטנה על בסיס חלקי לא יתאפשר

  הנני מצהיר כי קראתי את תוכנו של ההסכם ואני מקבל את כל תנאיו:

  טופס הרשמה / חלק ב

  טופס רישום בית ספר וגנים של החופש הגדול

  פרטי הילד/ה:

  זכרנקבה

  פרטי האב:

  פרטי האם:

  שעות פעילות והשתתפות הורים:
  נא לבחור את השעות הרצויות.

  גנים : 7:30-13:00 – 360 ₪, בתי ספר: 8:00-13:00 – 360 ₪גנים: 7:30-16:00 – 885 ₪, בתי ספר: 8:00-16:00 – 885 ₪

  * התשלום מתבצע בהו"ק/ כרטיס אשראי / מזומן בלבד. הריני לאשר בזה ניכוי הסכומים הנ"ל.

  טופס הרשמה / חלק ג

  הצהרת בריאות

  אני מצהיר כי (סמן את האפשרות המתאימה) :

  health1-goodhealth2health3health4


  רגישות ו/או אלרגיה למזון, תרופות או לגורם אחרליקוי שמיעהליקוי ראייההתעלפויות / התכווצויות/ התקפי עצירת נשימהאחר

  * במידה ותידרש אספקת " מנת אוכל מיוחדת" עקב רגישות, ידוע לי כי המפעיל יהיה רשאי לדרוש בעבור אספקת מנה זו תשלום חודשי נוסף.


  פעילות גופניתטיוליםפעילות אחרת

  • אני מתחייב/ת להודיע לצוות העובדות על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצבו הבריאותי של בני/בתי
  • הנני מתחייב/ת להודיע למפעיל מידית על כל שינוי במצבו הבריאותי של בני/בתי ועל כל בעיה ו/או מגבלה שתתגלה וזאת מיד עם התגלותה. בכל מקרה של מגבלה ו/או בעיה רפואית. אני אחראי/ת לדאוג שצוות הגן יקבל הנחיה לגבי העזרה הראשונה הנדרשת לבני/בתי במקרה חירום בשם מצבו/ה הבריאותי.
  דילוג לתוכן